Nieuw! Automotive Intelligence lanceert Car Image Community AM-i Car Image Community Meer info
hero-adviesgesprek@2x

Privacyverklaring


Uw privacy en de zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens is belangrijk voor onze organisatie en onze dienstverlening. In deze verklaring staat beschreven hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

AM-i levert software op het gebied van Automotive Retail.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten die vallen onder Automotive Intelligence B.V. hierna te noemen AM-i.

WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS?

Dit zijn gegevens die u kunt identificeren of (indirect) herleidbaar zijn naar uw persoon, zoals uw naam, e-mailadres, kenteken of bankrekeningnummer.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

AM-i kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van onze diensten, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan AM-i verstrekt. Die gegevens zijn nodig voor het leveren van onze diensten.

Afhankelijk van de gebruikte dienst kan AM-i de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Aanhef (geslacht)
  • Voornaam
  • Achternaam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Gebruikersnaam en wachtwoord

WAAROM WIJ UW GEGEVENS NODIG HEBBEN

Persoonsgegevens worden door AM-i verwerkt om de dienstverlening op uw behoefte af te stemmen of om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen en/of u voor onze diensten te kunnen factureren. AM-i informeert u vooraf over de verwerking van persoonsgegevens wanneer u gebruikmaakt van onze diensten.

De verwerking van uw persoonsgegevens vindt altijd plaats op basis van een wettelijke grondslag. Zo kan AM-i uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van; het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst; met uw toestemming of op uw verzoek; vanuit een wettelijke verplichting; of gerechtvaardigd belang van AM-i zoals marketing, beveiliging, preventie, onderzoek en analyse van haar diensten.

BEWAARTERMIJN VAN PERSOONSGEGEVENS

AM-i bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, tenzij AM-i een wettelijke verplichting opgelegd krijgt dit te verlengen. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst   met u tot stand komt. Na het verlopen van de termijn worden persoonsgegevens verwijderd,versleuteld of geanonimiseerd.

DELEN MET DERDEN

AM-i verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van  een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij verwerken de gegevens binnen de EER.

AM-i verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden.

BIJZONDERE PERSOONSGEGEVENS

AM-i heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonderouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@am-i.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

VERBETEREN DIENSTVERLENING

AM-i gebruikt uw persoonsgegevens om u goed van dienst te kunnen zijn en deze te optimaliseren en verbeteren en/ofom nieuwe producten en diensten te ontwikkelen.

VERBETEREN WEBSITE EN SOFTWARE

Op de website van AM-i worden algemene bezoekgegevens en bezoekgedrag bijgehouden, waaronder de persoonsgegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens kunnen worden gedeeld met derde partijen voor analyse en rapportage van bezoek- en klikgedrag met als doel om de werking, beveiliging en klantervaring van de website en de software te blijven verbeteren.

MARKETING & RELATIEBEHEER

AM-i verwerkt door u verstrekte en/of met uw instemming uit externe bronnen beschikbare persoonsgegevens voor relatiebeheer en online marketing doeleinden, bijvoorbeeld voor de vertoning van gepersonaliseerde inhoud en advertenties en/of om u passende aanbiedingen te doen via e-mail, telefoon of per post. AM-i kan voor de vertoning van advertenties buiten haar domein gebruik maken van displaynetwerken van derden die uw informatie kunnen gebruiken om adverteerders te informeren over de effectiviteit van hun campagnes.

UW GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, en in sommige gevallen te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door AM-i en  heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt

indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: info@am-i.nl.   Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. AM-i zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

AM-i neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van AM-i) tussen zit.

BEVEILIGEN

Als dataverantwoordelijke neemt AM-i de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. De daarvoor gestelde (beveiligings-)eisen zijn van toepassing op alle websites, producten en diensten van AM-i om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Medewerkers van AM-i hebben alleen toegang tot uw persoonsgegevens als dit noodzakelijk isvoor de uitoefening van hun functie.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door AM-i verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via info@am-i.nl.

Contactgegevens:
Automotive Intelligence B.V.
Martin Luther Kingweg 21
3069 EW Rotterdam

088 603 1605
info@am-i.nl

AM-i zorg niet alleen voor een forse tijdsbesparing, maar daarnaast ook voor een uniforme en complete manier van adverteren. Het werkt daarnaast prettig, snel en overzichtelijk!
Wouter Broekema afbeelding
Wouter Broekema
Vestigingsoverschrijdend salesmanager bij ABD
AM-i Carstock zorgt voor enorme tijdsbesparing. Doordat AM-i het adverteren van onze voorraad volledig automatiseert is onze voorraad online altijd actueel. Ons verkoopteam kan zich op deze manier volledig focussen op hun toegevoegde waarde: persoonlijk advies aan onze klanten. Schoenmaker blijf bij je leest.
Niels de Feijter afbeelding
Niels de Feijter
Commercieel manager bij Van Tilburg-Bastianen Groep
AM-I Carstock helpt ons om onze voorraad op een efficiënte manier met hoge kwaliteit online te krijgen. Met minimale inspanning een maximale exposure van onze nieuw voorraad.
Edwin de Groot afbeelding
Edwin de Groot
Commercieel Directeur bij Muntstad
Het klinkt misschien ongeloofwaardig, maar Carstock van AM-i was nog geen dag actief en we werden al bedolven onder de leads, meer dan we aankonden. Je advertentieproces automatiseren met Carstock werkt, dat is wel duidelijk.
Maurice Elenbaas afbeelding
Maurice Elenbaas
Marketing Auto Poppe bij Auto Poppe
Met Carstock van AM-i ligt onze focus volledig op de klant. Al onze auto's staan realtime te koop en onze voorraad klopt altijd. Met als resultaat binnen één dag de eerste aanwijsbare order.
Alex Vermare
Verkoop bij Tramper Goes
“Universeel, toegankelijk en compleet; AM-i sluit je zonder problemen aan op je huidige systemen; met direct resultaat”
Robin Jongerius afbeelding
Robin Jongerius
Brandmanager bij Hans Jongerius
“Zo geavanceerd heb ik een online verkooptool in automotive Europa nog niet gezien.”
Clem Dickmann afbeelding
Clem Dickmann
CEO bij Aumacon Mobility Market Intelligence
“Nu is de tijd om te innoveren. AM-i zorgt ervoor dat dealers en autobedrijven hun potentie ten volste benutten, dat zien we aan structurele verbeteringen in de pilots en aan het enthousiasme van onze klanten.”
Sjoerd Schipaanboord afbeelding
Sjoerd Schipaanboord
Automotive strateeg bij Commandos B.V.
2 3 4 5 6

Meld je aan voor een vrijblijvende kennismaking